Schooltijden

Op obs de Musselhorst werken we vanaf schooljaar 2019-2020 met een 5-gelijke dagen rooster. Iedere dag ziet er daardoor voor groep 1 t/m 8 hetzelfde uit. De schooltijden van maandag t/m vrijdag zijn van 08:30-14:00 uur.

De kinderen blijven allen over op school. Ze hebben voor de ochtendpauze eten (fruit/broodje) en drinken nodig. Voor de middagpauze hebben ze brood en drinken nodig. Tijdens de lunch is er toezicht van de leerkracht.

Om tijdig met de lessen te starten gaat de eerste bel om 08:25, het is dan tijd om naar binnen te gaan. Iedereen moet dan aanwezig zijn.

Schoolbel

Dag   Ochtend   Ochtendpauze   Middagpauze   Middag
Ma t/m vrij   1e bel 8:25
2e bel 8:30
  Begin 10:15
Eind 10:29
  Eten 12:00
Buiten spelen 12:15
  Begin 12:30
Eind 14:00

Gymdagen

Groep 1/2 Iedere vrijdagochtend in de gymzaal. Gym van een vakleerkracht gym.

Iedere dag buiten of binnen in het speellokaal
Groep 3/4 Maandag- en vrijdagochtend
       
Groep 5/6 Maandag- en vrijdagochtend Groep 7/8 Maandag- en vrijdagochtend