Onze groepen

De verdeling van de leerkrachten over de groepen is als volgt:

Groep 1/2 :   Marga Pot en Aline Hummel
Groep 3/4 :   Nicole Scheepstra en Aline Hummel
Groep 5/6 :   Carmen Haan en Harma Weering
Groep 7/8 :   Dorieke Drenth

Binnenkort kunt u bij Onze groepen lezen over de dagelijkse gang van zaken in alle groepen.