Geschiedenis

Het onderwijs in Musselkanaal is in 1849 begonnen met een openbare school op de Horsten. Hier zijn geen foto's of tekeningen van. Alleen een oude kaart geeft de plaats aan. Nabij de Schoollaan waar de school heeft gestaan staat een huisje met een totaal afwijkend grondoppervlak. Met enige fantasie is van dit huisje het oude schoolgebouwtje te reconstrueren en zou er dan als hiernaast kunnen uitzien. De nieuwe school aan de Marktstraat werd in 1871 geopend en werd eerst School II genoemd. In de jaren dertig van de vorige eeuw onderging het schoolgebouw een drastische verbouwing. De school staat er nog steeds en biedt nu onderdak aan de afdeling anderstaligen van de Musselhorst. In het najaar van 1976 vond de officiële opening plaats van de nieuwe school aan de Spireastraat.