Aanmelden leerling

De aanmelding

Wanneer een kind 4 jaar is geworden, mag het de dag daarna naar school. Om uw kind aan te melden, kunt u bellen of langskomen voor een afspraak. De school zorgt ervoor dat u informatie ontvangt over de school en in welke groep uw kind wordt verwacht. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind een paar keer als gast op de school komen kennismaken.

Voordat uw kind op school komt vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek vragen we gegevens over uw kind met het doel om hem/haar vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Indien uw kind(eren) al eerder een school bezocht hebben, vragen we de gegevens van de vorige school om ervoor te zorgen dat de plaatsing van uw kind(eren) zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt.

Onderaan de webpagina vindt u de contactgegevens van de school.