Groep 3/4

Lezen

In groep 1 en 2 besteden wij veel aandacht aan boekoriëntatie, verhaalbegrip en laten wij de kinderen kennis maken met de functies van geschreven taal. Op een speelse manier krijgen kinderen, met behulp van de lettermuur, letters aangeboden en leren ze klanken te onderscheiden. In groep 3 wordt er een start gemaakt met het leren lezen zelf. Het leren lezen gebeurt met de hele groep. Bij het leesonderwijs gebruiken wij de leesmethode Veilig Leren Lezen. Tijdens de les is er voldoende ruimte voor versnellen en herhalen. Dit betekent dat ieder kind op zijn/haar niveau leert lezen.

Rekenen en wiskunde

In groep 1 en 2 komt de leerstof spelenderwijs aan de orde tijdens allerlei activiteiten in de klas, in de kring, in de hoeken en bij het spelen, binnen of buiten. De basisbegrippen worden hier aangeleerd. Het aanbod in de groepen 1 en 2 voor beginnende gecijferdheid is beredeneerd en is doorgaans verweven met andere activiteiten. Vanaf groep 3 wordt er zeer gericht rekenles gegeven. Bij dit vak gaat het niet alleen om het werken met getallen, het technisch rekenen en om het aanleren van rekenbegrippen, maar het gaat er ook om dat de kinderen al samenwerkend oplossingen bedenken.

Kortom, er wordt gecijferd, gerekend en er worden inzichtvraagstukken aangeboden, waarbij de denkontwikkeling wordt gestimuleerd. We gebruiken hiervoor de methoden Schatkist, Rekenrijk en Met Sprongen Vooruit.

In groep 1 en 2 komt de leerstof spelenderwijs aan de orde tijdens allerlei activiteiten in de klas, in de kring, in de hoeken en bij het spelen, binnen of buiten. De basisbegrippen worden hier aangeleerd. Het aanbod in de groepen 1 en 2 voor beginnende gecijferdheid is beredeneerd en is doorgaans verweven met andere activiteiten. Vanaf groep 3 wordt er zeer gericht rekenles gegeven. Bij dit vak gaat het niet alleen om het werken met getallen, het technisch rekenen en om het aanleren van rekenbegrippen, maar het gaat er ook om dat de kinderen al samenwerkend oplossingen bedenken.

Kortom, er wordt gecijferd, gerekend en er worden inzichtvraagstukken aangeboden, waarbij de denkontwikkeling wordt gestimuleerd. We gebruiken hiervoor de methoden Schatkist, Rekenrijk en Met Sprongen Vooruit.

Schrijven

Ons doel van het schrijfonderwijs is onze leerlingen zo ver te krijgen dat ze aan het eind van de basisschool een eigen handschrift hebben ontwikkeld dat voldoet aan de volgende eisen: vlot, duidelijk en verzorgd. In groep 2 beginnen de leerlingen al met voorbereidende schrijfpatronen. In groep 3 leren ze kleine letters en cijfers.