Luis te lijf

Luizencontrole

We zijn bijna allemaal weleens geconfronteerd met hoofdluis. Niks ernstigs en niets om je voor te schamen, maar wel onprettig. Helaas ontkomen we ook op de Musselhorst niet aan deze vervelende kriebelbeestjes. Kinderen spelen samen, de hoofden raken elkaar en via het haar lopen de luizen over van hoofd naar hoofd. Doordat hoofdluis vaak erge jeuk veroorzaakt kunnen kinderen die er last van hebben zich niet altijd goed op het leren concentreren. Om de verspreiding van luizen zoveel als mogelijk te voorkomen maken de leerlingen van groep 1 t/m 4 gebruik van zogenoemde luizentassen.

Om hoofdluisbesmettingen op tijd te signaleren en goed te behandelen hebben we dit jaar:

  • Een nieuw hoofdluisprotocol opgesteld 

  • Nieuwe leden geworven voor het LOT. Het Luizenopsporingsteam is onlangs uitgebreid met twee nieuwe leden en telt nu vijf leden in totaal. De LOT-moeders hebben een zwijgplicht. 

  • Het voltallige LOT is door de schoolverpleegkundige van de GGD geschoold. Zij zijn nu helemaal op de hoogte van alle ins en outs rondom de signalering en bestrijding van hoofdluis. 

  • Er zijn nieuwe materialen aangeschaft om de hygiëne te waarborgen.

Alleen samen (school, LOT, ouders en kinderen) gaat het lukken om de hoofdluisbesmettingen op school onder controle te krijgen. Wij vertrouwen erop dat u hetzelfde belang voor ogen heeft en dat u hieraan uw medewerking verleend. 

Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan verwijzen wij u graag naar een filmpje van het RIVM: Hoofdluis : herkennen, controleren en behandelen - YouTube. Met vragen over het nieuwe protocol kunt u (na de vakantie) terecht bij de directie.