Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven een overzicht van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio. De profielen maken deel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft drie belangrijke functies:

  1. Het geeft antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling;
  2. Op basis van dit profiel wordt duidelijk wat onze school wel of niet voor een kind kan betekenen en is het een middel om hierover te communiceren met ouders;
  3. Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt ook het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school voor staat en laat het zien welke ambities de school heeft als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden.

Bovendien geeft het ondersteuningsprofiel inzicht in hoeverre de scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is dit belangrijk om te weten.

Het schoolondersteuningsprofiel van obs. De Musselhorst is hieronder te downloaden: