Ons onderwijs

Ons onderwijs wordt gegeven in een open cultuur waarin kinderen met respect voor elkaar samen leren, samen werken en samen leven. Daarnaast staan we voor een prettige en veilige leeromgeving waarin kinderen met plezier kunnen spelen, leren en ontdekken.

We hebben hoge verwachtingen van de leerresultaten van de kinderen. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen binnen de groep en het individuele karakter van iedere leerling, waarbij we ieders talenten zoveel mogelijk naar boven halen.

Obs De Musselhorst biedt passend onderwijs. Ons onderwijs en de zorg is gericht op alle kinderen waarbij we uitgaan van verschillen in ontwikkeling, verschillen in de manier van leren en verschillen in tempo.

De leerstof wordt aangeboden in een uitdagende en moderne leeromgeving waarin er veel aandacht is voor:

  • het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen
  • de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen
  • de talentontwikkeling van kinderen

Omgaan met elkaar, in groepjes of in tweetallen werken, samenwerken in projecten en een ontwikkeling richting zelfstandig leren staan hierbij voorop.

Obs De Musselhorst is een school met oog voor ieders talent!