Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. De leden worden door en uit de ouders gekozen op de gezamenlijke ouderavond. De taak van de ouderraad is het best als volgt te omschrijven:

  • het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en school
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • samen met het team zorgen voor een goed verloop van allerlei activiteiten op school

Leden van de ouderraad zijn:

namens de ouders:

  • Miranda Riemersma
  • Kim Westerman
  • Wilma Oldenburger
  • Mandy Rolink

Penningmeester

  • Mandy Rolink

Namens het team:

  • Aline Hummel